OSIM OBAVEZNIH MASKI, DONIJESU SU JOŠ JEDNU NAREDBU! Svim osnovnim i srednjim školama NALOŽENO JE DA..

Nova naredba Kriznog štaba u Kantonu Sarajevo osim obaveznog nošenja maski, donijela je i nova odrednice oko dozvoljenog broja osoba okupljenih na otvorenom, kao i u zatvorenom prostoru te još neke novitete.

Zbog povećanja broja zaraženih u Kantonu Sarajevo posljednjih dana. Krizno štab Ministarstva zdravstva KS donio je danas odluku novu Naredbu sa oštrijim mjerama, nego što ih svojom aktuelnom naredbom preporučuje Federalni krizni štab.

Prema novoj Naredbi, dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru na području KS, pod sljedećim uslovima ne više od 30 osoba u zatvorenom prostoru, ne više od 60 osoba na otvorenom prostoru.

Naloženo je i svim pravnim subjektima pna području KS, da, u skladu sa radnim procesima i zadacima koje obavljuju odrede klizno radno vrijeme sa razmakom od pola sata/sat vremena zbog izbjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska iz poslovnih prostorija.

– Nalaže se svim pravnim subjektima i fizičkim osobama koje zapošljavaju više od 20 zaposlenika, a koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti, da hitno donesu navedeni plan, kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih sebjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo – sljedeći je nalog Križnog štaba.

Naredbnom je zabranjena organizacija gurpnih putovanja za korisnike ustanova socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, a koja organizuju ustanove socijalne zaštite i slično.

POPULARNO  NAKON TEŠKOG NAORUŽANJA NOVE PROVOKACIJE STIGLE: Komšije Bošnjačkih povratnika u ZVORNIKU puštaju četničke pjesme!!

Naloženo je i svim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo da organizuju klizni raspored nastave za učenike i nastavnike sa početkom od 7:30 do 9:00h, radi bolje organizacije javnog prijevoza i izbjegavanja okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu u isto vrijeme, zbog ibzjegavanja gužvi u javnom gradskom prevozu, kao i zbog izbjegavanja gužvi prilikom ulaska i izlaska u/iz osnovnih srednjih škola.

Krizni štab je također odnio i drugu Naredbu u kojoj se naređuje obavezno propisano nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa za zaštitu respiratornog sistema, u zatvorenom i otvorenom prostoru, osim sportista na utakmicama, treninzima i sportskim aktivnostima. vozača na biciklu, električnom romobilu i motociklu, kao i druga izuzeća shodno preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

– Za provođenje ove naredbe, u skladu sa odredbama člana 8. stav (5) tačka, a u vezi člana 13a. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zadužuje se Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo – navode u ovoj naredbi.

U slučaju nepoštivanja ove Naredbe pollicijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo će postupiti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Please follow and like us: