STATISTIKA: U BiH milion i po nezaposlenih stanovnika, među njima najviše magistri i doktori..

U četvrtom kvartalu 2020. godine u BiH bilo je 1,4. miliona aktivnih stanovnika, od ojih je 1.1 miliona (83,4 posto) zaposlenih i 235 hiljada (16,6 posto) nezaposlenih. U istom periodu broj neaktivnih osoba iznosio je 1,516 miliona i nije se mijenjao u odnosu na treći kvarta 2020. godine.

Podaci su to koje je danas obznanila Agencija za statistiku BiH (BHAS), a na osnovu Ankete o radnoj snazi, koja je provedena u od oktobra do decembra 2020. godine.

Anketa o ranoj snazi u BiH se od januara 2020. godine provodi kontinuirano na uzorku koji je u četvrtom kvartalu obuhvatio 10.728 domaćinstava. Anketirani su svi rezidentalni članovi privatnih domaćinstava.

Broj zaposlenih osoba u četvrtom kvartalu 2020. godine u odnosu na prethodni kvartal se smanjio za 2,8 posto, što je uzrokovano smanjenjem obima poljoprivrednih i građevinskih radova u zimskom periodu. Broj nezaposlenih osoba u istom periodu se povećao za 17,3 posto, podaci su Agencije.

U četvrtom kvartalu 2020. godine, stopa aktivnosti je bila 48,2 posto; zaposleni 40,2; nezaposleni 16,6 dok je stopa neaktivnosti iznosila 51,8 posto.

Od ukupnog broja nezaposlenih 61,7 posto pripada strasnoj grupi od 25 do 49 godina, 22,8 grupi od 15 do 24 godine; 15,2 posto grupi od 50 do 64 godine i 0,3 posto ima 65 i više godina.

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 70,6 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom, 16,4 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14 posto, neki su od rezultata ove ankete.

Please follow and like us:
POPULARNO  VUČIĆ BIO NA RUČKU, A ONDA MU ZAZVONIO MOBITEL: Prenio je MJEŠTANIMA šokantne vijesti koje je dobio! Evo šta se dešava..